zawartość jest pusty...
wyszukiwanie zaawansowane
HIKVISION

ZWROT TOWARU 

 

1.     Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta” klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru zakupionego w naszym sklepie. W tym celu należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na nasz adres wskazany w danych kontaktowych. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

2.     Zwrot jest możliwy pod warunkiem, że towar był nieużywany, czysty, kompletny w oryginalnym opakowaniu.

3.     Zwrot nie dotyczy produktów/ towarów nieznajdujących się w ofercie sklepu, a sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta

4.     W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

5.     Wzór formularza odstąpienia od Umowy przez Konsumenta dostępny jest do pobrania w zakładce „Do pobrania” na stronie www.ibda.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

Adresat: Elektrokomplex Wojciech Jarmoc, Stanisławowo 14, 15-604 Białystok, adres e-mail: handlowy@ibda.pl

Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 ………………………………………………………………………….…………………..………………………

Adres konsumenta(-ów)

 ……………………………………………………………………………………………………………..………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………….…….…………………………….…………..

Data ………………………………………………….……………………………………………………………………

 

Ładowanie...